Ålands Psykologförening rf

Föreningens ändamål är att såsom medlemsförening i Finlands Psykologförbund rf, , fungera som fackförening för psykologerna i Landskapet Åland.


FINLANDSSVENSKA PSYKOLOGDAGAR 2022  

MARIEHAMN