Styrelse

Höstmötet förnyade förtroende för styrelsen, således omval för år 2021

Crister Eriksson Ordförande ers: Marina Mattsson
Jannika Tiainen Sekreterare ers: Camilla Winberg
Carl-Henrik Ehrenkrona Viceordförande ers: Mehran Nekoro
Jonas Jensen Kassör ers: Jhonina Lindqvist
Tio Bäckblom Ordinarie medlem ers: Britt Österberg